Skip to main content

Reglement

Zoals de meeste verenigingen hebben ook wij een reglement, want goede afspraken maken goede vrienden.

Wij, het bestuur van CV DLB, hopen samen met u op een spetterend carnavalseizoen!

 

1. In geval van nood of problemen, wend men zich tot het bestuur.

2. Sluit goed aan bij de groep tijdens de stoet.

3. De microfoon blijft op de wagen.

4. Het is verplicht om tijdens de stoet uw kostuum te dragen.

5. In het DJ-hok komen enkel de daarvoor bevoegden.

6. Roken op de wagen mag, maar wees alert. Gooi geen brandende peuken overal neer.

7. Voor de volgende zaken geldt een onmiddellijke uitzetting uit de groep, zonder teruggave van lidgeld :

  • drugsgebruik en of drugsbezit
  • vandalisme
  • het bezit van wapens en andere verboden voorwerpen (messen, teasers,...)

8. Sterke drank is ten strengste verboden , voor, tijdens en na de stoet! Er worden hierop strenge controles gedaan door het bestuur ! Bij misbruik volgt de uitzetting uit de stoet.

9. Er wordt geen vuilnis op de grond gegooid. Vuilbakken zijn voorzien op de wagen.

10. Er is een toilet op onze wagen, die (in geval van nood) gebruikt mag worden, enkel door onze eigen leden. Houd het proper AUB! Het toilet wordt steeds maar door 1 persoon betreden. Indien er niet tijdig gemeld word dat er problemen zijn met het toilet, word hij gewoon verwijdert.

11. Tijdens het rijden naar de stoeten, en na de optocht, blijft er niemand op de wagen zitten. Neem snel je spullen zodat de wagen en chauffeur tijdig kunnen vertrekken.

12. Heb respect voor elkaar en voor de andere groepen. Ruzie of vechten voor, tijdens of na de stoeten, word niet getolereerd.

13. Kleurlenzen en andere niet themagebonden artikelen zoals maskers,.... worden niet toegestaan. Denk eraan, er zijn veel kinderen. Die kunnen hier enorm van schrikken.

14. Drinken mag, maar denk even aan de volgende dag ! ;-)

15. Plezier maken is verplicht !

16. Gezien de strenge regel (en de beloofde controles hierop) dat we geen alcohol mogen geven aan minderjarigen, willen wij ons als bestuur safe stellen. Ben je minderjarig en drink je toch, willen wij een attest zien van de ouders met goedkeuring + telefoonnummer van de ouders. Geen toestemming van de ouders = geen alcohol !